Чорні дошки – чорна смерть

Голодомор 1932 – 1933 років на Криворіжжі

(Продовження публікації «З метою посилення хлібозаготівель» – початок від 22-23.11.20)

 
10 листопада в Дніпропетровський обком КП(б)У надійшла з Харкова телеграма від Станіслава Косіора: «В отношении районов, не выполнивших план хлебоздачи, приостановить ввоз товаров, а имеющиеся на складах – изъять».  Згідно з цією вказівкою генерального секретаря ЦК КП(б)У, надісланою обласному керівництву, колгоспам Криворізького району, що не виконали план хлібоздачі, у другій декаді листопада було припинено відпуск товарів. [Мельник О.О., Стеблина І.О. Криворіжжя в 1932-1933 роках. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. – С. 70].

Припинення відпуску товарів і вилучення їх зі складів мало місце і у випадку застосування такого репресивного заходу, як занесення на «чорну дошку». Саме восени 1932 року занесення на «чорну дошку» колгоспів, сіл, районів і навіть окремих осіб, які «злісно саботують здачу (продаж) хліба за державним планом», стали широко застосовувати й до селян Криворіжжя. Практика «чорних дошок» існувала й у попередні роки, але її використовували досить спорадично як самодіяльну ініціативу, і лише в листопаді 1932 року вона набула чину закону.

Офіційним державним актом, яким було запроваджено режим «чорних дошок», стала постанова РНК УСРР «Про боротьбу з куркульським впливом в колгоспах» від 20.11.1932 з відповідною Інструкцією до неї. Інструкцією зокрема передбачалося негайне припинення всієї торгівлі (як державної, так і кооперативної) на території покараного населеного пункту,  постачання будь-яким крамом, а весь наявний крам мав бути вивезений. Припинялися й колгоспна торгівля та кредитування у будь-якій формі, а кредити, видані раніше, мали дотерміново стягувати. У разі занесення на «чорну дошку» також мала бути проведена ретельна «чистка» складу колгоспів та низових органів влади від «контрреволюційних елементів».

Як свідчать численні документи, на які звернули увагу дослідники, застосування режиму «чорних дошок» було пов'язане не стільки з невиконанням показників заготівлі хліба, як з особливими репресіями щодо сіл та окремих регіонів, які в той чи інший період чинили активний чи пасивний спротив політиці більшовизму, особливо тих, що були пов’язані з безпосередніми діячами УНР, повстанського руху тощо. Правом занесення на «чорну дошку» наділялися облвиконкоми. Запровадження режиму так званих «чорних дошок» стало одним з найжахливіших заходів в історії репресивної політики ВКП(б) проти селянства загалом й українського селянства у першу чергу.

15 листопада 1932 року за «злісний саботаж» на «чорну дошку» було занесено 11 сіл і 22 колгоспи Криворізького району. Для них припинявся продаж товарів і з населених пунктів вивозився весь крам. Відпуск товарів мали відновити лише після виконання плану. Уповноважені попереджалися, що якщо протягом 5 днів не буде виконано план, то до них будуть вжиті найсуворіші заходи. [ДАДО. – Ф. 19. – Оп. 1. – Спр. 189. – Арк. 129, 131, 134, 138].

8 січня 1933 року президія Криворізької міськради ухвалила рішення щодо занесення на «чорну дошку» колгоспів «Перше травня» і «Третій вирішальний» з примусовим стягненням боргу і штрафу – 15-місячного плану м’ясозаготівлі понад план. [// Червоний гірник. – 1933. – 8 січня].

У цей же час Широківська сільрада застосувала штрафи від 1 тис. до 3 тис. крб до 11 одноосібників, які не виконали план хлібозаготівлі, а також позбавила їх права користуватися землею, а деяких виселила за межі району.

Не відставала в питанні покарання селян і Лозуватська сільська рада, яка оштрафувала 16 одноосібників на 400-800 крб. з позбавленням права користування землею та наступною висилкою. Вдавалися до штрафів, позбавлення користування землею і висилки і в Тернуватській та багатьох інших сільрадах. [ЦДАВОВ України. – Ф. 1. – Оп. 9. – С. 136. – Арк. 72].

З газети «Зоря» від 27 січня 1933 року

Згідно з загальним списком сіл (сільрад) і колгоспів, занесених на «чорну дошку» в 1932-1933 роках, по Криворізькій міськраді цей режим було застосовано: до колгоспу «Жовтень» (с. Андріївка), ім. Ворошилова (с. Лозуватка), «1-е Травня» (с. Зелене Поле), «1-й вирішальний» (с. Широке), «Широкопілля» (с. Христофорівка), а також колгоспи ім. Чубаря, «Комунар», «Труд і культура», «Червоний маяк», «Червона поляна», «Червона Україна». [«Чорні дошки» Голодомору  економічний метод знищення громадян УРСР (СПИСОК) // Сайт «Історична  правда». – 2010. – 27 листопада].

Занесені на «чорну дошку» села фактично опинялися в блокаді й селяни були приречені на вимирання, ставши  наочним прикладом для інших.
 
Володимир Стецюк

Фото з архіву автора та з відкритих джерел

Далі буде.
 
Теги: Голодомор Криворіжжя хлібозаготівля репресії чорні_дошкишаблоны для dle 11.2
Додати коментар